Bride Makeup & Hairstyle

婚禮日新娘化妝造型服務

 

套餐A: £ 389  2~3小時服務

   1.試妝服務

   2.新娘1個化妝

   3.新娘1個髮型

         

婚禮日新娘化妝造型服務

 

套餐B: £ 489   6小時服務

   1.試妝服務

   2.新娘1個化妝,及補妝

   3.新娘2個髮型

婚禮日新娘化妝造型服務

 

套餐C: £ 589   10小時服務

   1.試妝服務

   2.新娘2個化妝,及補妝

   3.新娘3個髮型

  • 歡迎聯絡我們免費妝容線上諮詢

  • 如需要預約試妝收費是88鎊/次

​(88鎊如滿意預訂後扣除部份訂金)

​**以上套餐是以倫敦為服務地點的價格,如倫敦外或英國其他城市會另外加收團隊的交通或住宿等服務收費**